Grote Heerweg

Met dit project werden gronden verkocht aan de Kortrijkse VZW Aurelia voor het optrekken van een rust- en verzorgingstehuis (minimum 85 woongelegenheden). De nood aan dergelijke woongelegenheden in de deelgemeenten is immers groot. Het heeft ook een sociale impact. Zo realiseert WAGSO met dit project haar doelstellingen.

grote heerweg