SPOORWEGLAAN

Eind 2016 kocht WAGSO 3 hectare grond aan voor de realisatie van een nieuw woonproject. Er werd een RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan) opgemaakt. Dit project kadert ook binnen het betaalbaar woonbeleid van WAGSO. Door de grootte van deze gronden kan hier een combinatie van verschillende woontypes gerealiseerd worden. Als ontwerper werd studiebureau Demey aangesteld.

Er worden 100 woongelegenheden opgetrokken met daarnaast een kwalitatieve ruime groenzone en voldoende publieke parkeergelegenheden.

Meer info omtrent het project kan je ook lezen op de projectwebsite

OMGEVINGSVERGUNNING

De omgevingsaanvraag werd begin 2019 ingediend.

Op 16 mei 2019 heeft het college van burgemeester en schepenen de omgevingsvergunning goedgekeurd. De bekendmaking van de vergunning werd aangebracht op de site op 22 mei 2019. De omgevingsvergunning is ondertussen uitvoerbaar en is hier terug te vinden.

Het directiecomité van mei 2019 heeft de infrastructuur- en rioleringswerken aan de firma Vanden Buverie uit Desselgem toegewezen. Ook het vervolgonderzoek van de archeologieopdracht werd toegewezen.

De infrastructuur- en archeologische werken zijn gestart op 19 augustus 2019.

Het project wacht op de voorlopige oplevering. 

INDELING LOTEN

In de verkaveling zullen 100 woongelegenheden worden opgetrokken.

spoorweglaan

Vooreerst zijn er 42 kavels bouwgrond voor halfopen bebouwing die particulier zullen verkocht worden (roze op verkavelingsplan). Deze loten zijn vrij van bouwpromotor. Er liggen wel voorwaarden op de aankoop (zie algemene en specifieke voorwaarden voor kandidaten hieronder). Verder zijn er stedenbouwkundige voorschriften van toepassing. Alle woningen zijn uit te voeren met een plat dak met een vaste bouwhoogte. Per lot dient 1 overdekte stalplaats voor een voertuig aanwezig te zijn. Tot slot zal er per 2 gekoppelde woningen éénzelfde gevelkleur moeten toegepast worden. Langs de Spoorweglaan (loten 1-10) is dit verplicht wit uitgevoerd in pleisterwerk (wittint per koppel identiek). Voor de overige loten is wit pleisterwerk ook de standaard, maar kan per koppel worden afgeweken (voorafgaandelijk goed te keuren door WAGSO en slechts in onderling akkoord tussen de beide eigenaars). Deze loten zijn vrij van bouwpromotor, doch dienen de stedenbouwkundige en overige voorschriften vanzelfsprekend te worden nageleefd.

Verder zijn er 4 projectzones te zien op het verkavelingsplan:

  • Projectzone 1 (rode kleur): 2 loten voor groepswoningbouw (12 woongelegenheden per lot) met centrale privatieve carports voorbehouden voor sociale woningbouw en/of woningen via het OCMW.
  • Projectzone 2 en 3 (paarse kleur): 24 geschakelde woningen (4 x 6) in autovrije leefstraten. Hiervoor zoekt WAGSO een bouwpromotor die de woningen volgens het sleutel-op-de-deur-principe zal optrekken met gecentraliseerde privatieve carports, waarbij WAGSO enkel de grond verkoopt.
  • Projectzone 4 (oranje kleur): 10 parkwoningen in halfopen of gesloten bebouwing met gecentraliseerde privatieve carports, waarbij WAGSO enkel de grond verkoopt en ook hier een bouwpromotor wordt gezocht om de woningen op te trekken en te verkopen volgens het sleutel-op-de-deurprincipe.

De projectzones 2 en 3 (paars) en 4 (oranje) werden toegewezen voor ontwikkeling aan Eribo/Steenoven. Voor verdere informatie over deze projectzones kan je terecht op de website www.vivehof.be.

Er zijn op dit moment reeds 11 loten bouwgrond verkocht.

Geïnteresseerden vinden hier het volledige informatiebundel terug (update augustus 2021).

PRIJSZETTING

In de raad van bestuur van 2 juli 2019 werd de prijszetting en -differentiatie goedgekeurd.

De prijzen variëren, afhankelijk van de ligging in de verkaveling, de bouwstijl (halfopen of gesloten) en de oriëntatie van de tuin tussen de 185 euro/m² en 225 euro/m² voor de halfopen bebouwingen en de projectzones 2, 3 en 4.

De prijzen voor de gecentraliseerde carports in de projectzones ligt vast op 85% van de grondprijs.

Deze prijzen zijn mogelijk doordat de verkaveling een betaalbaar karakter heeft binnen de doelstellingen van WAGSO en door het opleggen van de algemene en specifieke voorwaarden.

De prijsdifferentiatie kan je hier terugvinden op plan.

KANDIDAAT-KOPERS

Geïnteresseerden kunnen zich laten opnemen in een register. Dan word je als één van de eersten op de hoogte gebracht van het verdere verloop. Registreren kan door het inschrijvingsformulier volledig ingevuld en ondertekend aan ons terug te bezorgen.

Inschrijven als kandidaat in het register houdt in dat je akkoord gaat met de algemene en specifieke voorwaarden voor de verkoop van de gronden, zoals vastgelegd door de raad van bestuur van WAGSO.

Voor meer vragen en informatie kan je steeds terecht bij WAGSO.