TER WEERST

Deze gronden kocht WAGSO aan in 2013. De oppervlakte van de gronden bedraagt 1 900 m² in totaliteit. Er werd geopteerd om een gegroepeerde woningbouw te laten optrekken op deze gronden. Om een sociale ontwikkeling te realiseren werd een samenwerking aangegaan met cvba Mijn Huis. 

In 2019 werden de gronden dan ook aan de sociale bouwmaatschappij verkocht.

ter weerst