Brugfiguur

De brugfiguur maakt de ‘brug’ tussen de school, ouders en partners in de buurt. Ze ondersteunt gezinnen met kinderen en jongeren (van 0 tot 18 jaar), steeds met toestemming van de ouders.

Een brugfiguur kan een korte begeleiding doen, informatie en advies geven over verschillende levensdomeinen (financieel, huisvesting, opvang, zorg, onderwijs, vrije tijd, taal en opvoeding…).  De brugfiguur werkt ook rond ouderparticipatie en het ondersteunen van de verschillende schoolteams.

Voorwaarden
  • Gezinnen met kinderen en/of jongeren van 0 tot 18 jaar.
  • Gezinnen met kinderen en/of jongeren die naar school gaan in het lager en het secundair onderwijs in Waregem.
Kosten

Deze dienst is gratis.