Leven met een handicap

Federale toelagen
De FOD sociale zekerheid kan je helpen met je vragen over uitkeringen aan personen met een handicap
DOP (Dienst OndersteuningsPLan)
Heb je een beperking? En je vindt je weg niet in het ondersteuningsaanbod? Dan kan de Dienst Ondersteuningsplan je misschien helpen.