Ondersteuning voor mantelzorgers

1. Toelage thuis- en mantelzorg

Waregem keert geen mantelzorgpremie uit naar de mantelzorger toe.  Wel is er een stedelijke toelage thuis-en mantelzorg voor de zorgbehoevende. Lees verder

2. Mantelzorgverlof

Ben je werknemer en zijn de zorgtaken niet meer haalbaar in combinatie met je job? Mantelzorgverlof kan ervoor zorgen dat je op professioneel vlak wat op de rem kan staan. Dit nieuw federaal thematisch verlof komt naast de gekende themaverloven: ouderschapsverlof, verlof medische bijstand, palliatief verlof. Voor meer informatie over de erkenning als mantelzorger en het mantelzorgverlof, kan je terecht bij je ziekenfonds. Lees verder over mantelzorgers en werk


3. Extra ondersteuning