Zaken doen met de stad Waregem

Bij stad Waregem doen we vaak beroep op derden voor de aankoop van goederen, de uitvoering van diensten, de aanleg van openbare werken, bouw- en onderhoudswerken, groenaanleg en groenonderhoud... Bij een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking schrijven wij daarvoor telkens verschillende firma's aan.

Ben je aannemer, leverancier of dienstverlener en wil je opgenomen worden in onze databank?

VUL DAN JE CONTACTGEGEVENS IN VIA DIT FORMULIER

Overheidsopdrachten groter dan 139 000, 00 euro (exclusief btw) worden gepubliceerd in het 'Bulletin der Aanbestedingen' en in sommige gevallen in het 'Europees Publicatieblad'. Aan deze overheidsopdrachten kan iedere ondernemer deelnemen. Meer info over deze overheidsopdrachten kan je terugvinden via onderstaande link:

OVERZICHT PUBLICATIE OVERHEIDSOPDRACHTEN