E-loket voor ondernemers

Zaken doen met de stad

Deze pagina biedt ondernemers een overzicht van vergunningen, geldende regelgeving, verschillende soorten subsidies ...

1. Bedrijfshuisvesting

Bedrijvencentrum

Bedrijventerreinen Waregem Zuid

Begeleiding bij het zoeken naar een geschikte vestigingslocatie

Bewegwijzering bedrijven

Flexibele werkplekken

Huisnummer toekennen

Leegstand en verwaarlozing

Omgevingsvergunning

 

2. Belastingen en retributies

Belastingen op economische entiteiten (aangifte gemeentebelastingen)

opcentiemen op onroerende voorheffing

 

3. Communicatie / publiciteit

Bedrijvengids (faq) - bedrijvengids

Gratis webpagina voor elke onderneming

 

4. Handel

Beroepsaangifte 108 voor handel in tabak

Dierenhandel - erkenning

Nachtwinkel politieverordening

Preventiemaatregelen voor handelaars

Vergunning of toelating FAVV (voedingsmiddelenvergunning)

Vergunning voor opslag feestvuurwerk

Waregembon

 

5. Horeca

Aanvraag horecavergunning (drankvergunning)

Aanvraag horeca popupHorecagids

Muziek- en auteursrechten (Sabam en Billijke vergoeding)

Plaatsen van een kansspel in een drankgelegenheid: attest kansspelcommissie

Startersgids Horeca (Federatie Horeca Vlaanderen)

Aanvraag tijdelijk terras openbaar domein

 

6. Markten

Leurkaart (machtiging ambulante handel)

Standplaats (vast) op de openbare markt

Standplaats (risico) op de openbare markt

 

7. Openbaar domein

Aanplakking op aanplakborden van de stad

Inname openbaar domein containers, bouwmaterialen

Organiseren tombola

Activiteit organiseren

Reclame langs openbare weg aanvragen

Wekelijkse standplaats voor ambulante handel op het openbaar domein aanvragen

 

8. Openingstijden en wekelijkse rustdag

Afwijkingen op de wekelijkse rustdag

Openingstijden en sluitingsuren

 

9. Startersformaliteiten

Beroepskaart voor vreemdelingen

Erkend ondernemingsloket Liantis

Startersgids Horeca (Federatie Horeca Vlaanderen)

Startersformaliteiten

 

10. Steunmaatregelen bij hinder door openbare werken

Inkomenscompensatievergoeding

Rentetoelage bij hinder

 

11. Steunmaatregelen 

Stedelijke starterspremie - premie leegstand - premie buurtwinkel

Subsidie voor verfraaiing van handelspanden

Digitale subsidiedatabank

Energiebesparende maatregelen

KMO-portefeuille

Dyzo

 

12. Voertuigen

Taxivergunning

Vergunning voor het verhuren van voertuigen met bestuurder (VVB)

 

13. Werkgeversorganisaties

Unizo Waregem

Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO)

Verbond van Kristelijke Werkgevers en Kaderleden (VKW) West - Vlaanderen

Vlaams Netwerk van Ondernemingen (VOKA)