Echtscheiding

Het huwelijk wordt beëindigd door echtscheiding of door overlijden van één van de echtgenoten. Echtscheiding betekent de ontbinding van het burgerlijk huwelijk tijdens het leven van de echtgenoten.

 


Stap 1: Echtscheidingsvonnis

De door de rechtbank uitgesproken echtscheiding wordt van kracht zodra het vonnis kracht van gewijsde heeft gekregen. Dit betekent dat er geen beroep meer kan aangetekend worden. Standaard is dat 30 dagen nadat de betrokkenen het vonnis hebben ontvangen.

 

Stap 2: Overschrijving echtscheidingsvonnis

Na uitspraak van de rechtbank en na het verstrijken van de periode voor het aantekenen van beroep, wordt het vonnis overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waar het huwelijk plaats had. De burgerlijke stand wordt hiervan op de hoogte gebracht door de Rechtbank van Eerste Aanleg. De betrokkenen worden schriftelijk verwittigd dat de akte is overgeschreven.