Nationaliteit / Belg worden

Als niet-Belg kan je bij de dienst burgerlijke stand een nationaliteitsverklaring afleggen voor om de Belgische nationaliteit (opnieuw) te krijgen. Zij helpen je met de samenstelling van je dossier en sturen dit ook door naar de betrokken instanties. De samenstelling van je dossier is afhankelijk van het wetsartikel op basis waarvan je Belg wil worden.

STAP 1: persoonlijk langskomen bij de dienst burgerlijke stand. Want elk dossier vereist een eigen aanpak.

Mogelijkheden voor aanvraag

  online: leg zelf je afspraak vast

  telefoneer naar de dienst burgerlijke stand

STAP 2: dossier naar de Procureur des Konings. Je ondertekent de nationaliteitsverklaring. Daarna gaat het dossier naar de procureur des Konings. Die deelt binnen maximum 4 maanden zijn beslissing mee.

  • Positieve beslissing: je krijgt een bericht van de ambtenaar van de burgerlijke stand. Je krijgt de Belgische nationaliteit. Je krijgt ook automatisch enkele nationaliteitsattesten om bijvoorbeeld een Belgische identiteitskaart aan te vragen. Je kan ook altijd een gratis afschrift van je nationaliteitsakte opvragen.
  • Negatieve beslissing: je krijgt een brief van de Procureur des Konings. Je kan hiertegen in beroep gaan.

KOSTPRIJS

150 euro registratierecht. 

De makkelijkste en snelste manier om het registratierecht voor je nationaliteitsaanvraag te betalen is online: via MyMinfin:  (werkwijze betaling en voorbeeld betalingsbewijs).