Vreemdelingen en integratie

De samenleving verandert in een snel tempo. Ook in Waregem neemt het aantal nieuwe inwoners van diverse afkomst toe.
Het stadsbestuur wil positief omgaan met deze veranderingen. De uitdaging hierbij is om alle burgers te laten deelnemen aan het maatschappelijk gebeuren op grond van gelijkwaardigheid en met respect voor ieders eigenheid.

De stad wil de contacten tussen Waregemnaren en nieuwkomers stimuleren. Om deze ontmoetingen gemakkelijker te maken, geven we nieuwkomers de kans om de taal te leren via Nederlandse lessen en oefenkansen in het dagelijkse leven.

Daarnaast wil de stad de toegankelijkheid van alle diensten en voorzieningen blijven verbeteren voor al haar inwoners. Daarom zoeken we mee naar manieren om de communicatie, het personeelsbeleid en het dienstenaanbod af te stemmen op de toenemende diversiteit.
Het onderwijs, de kinderopvang, de sociale huisvesting, speelpleinwerking, jeugd, sport, culturele centra, bibliotheken worden gestimuleerd om hun aanbod toegankelijk en interessant te maken voor iedereen.

De stad wil werken aan mogelijkheden om ook inwoners met een migratieachtergond hun mening te geven over de toekomst van hun stad.
Een specifiek subsidiebeleid biedt extra ondersteuning voor Waregemse verenigingen die samen met een andere vereniging integratiebevorderende activiteiten organiseren.