Fiscale attesten

Algemeen

Het is mogelijk om een belastingvermindering te krijgen voor kosten die u maakt voor de opvang van uw kinderen. Kinderopvang wordt ruim opgevat: ook onkosten voor activiteiten van erkende of gesubsidieerde jeugdwerkverenigingen of sportorganisaties komen in aanmerking voor belastingvermindering. Bijvoorbeeld: kosten voor deelname aan een kamp, speelpleinwerking, deelnemen aan een atelier,…

Welke kosten kan je inbrengen?

Niet alle kosten kunnen worden ingebracht. Standaard tellen de kampkosten of kosten voor uitstappen of weekends mee. Lidgeld kan niet worden opgenomen.

Voorwaarden

Op de dag van de opvang activiteit moet uw kind jonger zijn dan 14 jaar of jonger dan 21 jaar, als het kind een zware handicap heeft. De instelling of opvangvoorziening is rechtstreeks erkend, gesubsidieerd of gecontroleerd door de stad Waregem.

Wanneer en waar zijn de fiscale documenten beschikbaar?

Dit is afhankelijk van het initiatief. Hieronder een opsomming van wanneer en hoe attesten bekomen worden:

  • Grabbelpas:  Deze kunnen verkregen worden via de inschrijvingsaccount na de paasvakantie. Ook worden de attesten per mail opgestuurd na de paasvakantie. Op het attest staan alle activiteiten van het voorgaande jaar. Indien er nog een openstaande factuur is, zullen deze activiteiten niet op het attest staan.
  • Jeugdbeweging of andere erkende jeugdorganisatie: Deze attesten kunt u verkrijgen via de jeugdwerking zelf. Spreek gerust een verantwoordelijke aan.
  • Speelpleinwerking: Voor speelpleinwerkingen worden de attesten kort na de paasvakantie opgestuurd door de jeugddienst (op basis van de inschrijvingslijsten die de speelpleinwerkingen bezorgen).

 

Erkende jeugdwerking met opvangaanbod (met uitzondering van speelpleinwerking):

Algemeen

Als je een door Stad Waregem erkende jeugdwerking met een opvangaanbod (vb. kampjes) bent, dan kan jij via de jeugddienst een fiscaal attest aangereikt krijgen om in te vullen voor de deelnemers aan die opvangactiviteit.

Wat is het?

Een fiscaal attest biedt ouders de mogelijkheid om een belastingvermindering te krijgen voor kosten die ze maken voor de opvang van hun kinderen.

Welke kosten kunnen ouders inbrengen?

Niet alle kosten kunnen worden ingebracht. Standaard tellen de kampkosten of kosten voor uitstappen of weekends mee. Lidgeld kan niet worden opgenomen.

Wat moet ik als vereniging aanvullen?

Als vereniging ontvang je een officieel attest dat je kan gaan invullen per deelnemer op basis van het aantal deelnames.

Wanneer ontvangt onze vereniging de fiscale attesten van de jeugddienst?

De jeugddienst bezorgt de erkende verenigingen de fiscale attesten telkens na de paasvakantie.

 

Erkende speelpleinwerking:

Algemeen

Als je een door Stad Waregem erkende jeugdwerking met een opvangaanbod (vb. kampjes) bent, zoals een speelpleinwerking, dan kan jij via de jeugddienst een fiscaal attest aangereikt krijgen om in te vullen voor de deelnemers aan die opvangactiviteit.

Wat is het?

Een fiscaal attest biedt ouders de mogelijkheid om een belastingvermindering te krijgen voor kosten die ze maken voor de opvang van hun kinderen.

Welke kosten kunnen ouders inbrengen?

Niet alle kosten kunnen worden ingebracht. Standaard tellen de kampkosten of kosten voor uitstappen of weekends mee. Lidgeld kan niet worden opgenomen.

Wat moet ik als speelpleinwerking aanvullen?

De speelpleinwerking bezorgt correct ingevulde deelnamelijsten van hun werking. Als deze lijsten correct en nauwkeurig zijn ingevuld, maakt de jeugddienst van daaruit de fiscale attesten aan. Het is hier dus van enorm belang dat elke speelpleinwerking zijn administratie bijhoudt, zowel naar aantal deelnames, als naar adres- en naamgegevens.

 

Meer info?

https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/jeugd/andere-diensten/belastingvermindering-voor-kinderopvang