De jeugdraad is de spreekbuis van de jongeren en kinderen bij het stadsbestuur. De jeugdraad geeft advies over alles wat jongeren en jeugdwerk aanbelangt, uit eigen beweging of op vraag van het stadsbestuur. 

De jeugdraad is natuurlijk ook digitaal aanwezig: website | Facebook | Instagram