overlijdensakte

Je kan enkel een akte aanvragen voor je echtgeno(o)t(e) of voor je familieleden in rechte lijn (grootouders, ouders, kinderen, kleinkinderen).

Gegevens aanvrager
te vinden links bovenaan op de achterzijde van je elektronische identiteitskaart (eID)
in te vullen zoals volgt: xx.xx.xx-xxx.
Jouw aanvraag
bestemd voor
Extra
aflevering van het getuigschrift