Overlijdensakte

Een akte van minder dan 50 jaar oud kan aangevraagd worden door je echtgeno(o)t(e), je wettelijk samenwonende, je wettelijke vertegenwoordiger, bloedverwanten in opgaande of neerdalende lijn, je erfgenamen, hun notaris en advocaat.

Voor de akte zelf kan je kiezen tussen ophalen in het stadhuis of verzending per post naar jouw adres.

Mogelijkheden voor aanvraag
  online: leg zelf je afspraak vast
  online: aanvraag via onderstaand webformulier
  telefoneer naar de burgerlijke stand
  ter plaatse: maak een afspraak aan balie stadswinkel

Gegevens aanvrager
te vinden links bovenaan op de achterzijde van je elektronische identiteitskaart (eID)
in te vullen zoals volgt: xx.xx.xx-xxx.
Jouw aanvraag
bestemd voor
Extra
aflevering van het getuigschrift