getuigschrift militie

Belgische mannen, geboren vóór 1 januari 1976, moeten in sommige gevallen (vb. voor pensioenaanvraag) kunnen bewijzen dat ze hun legerdienst/dienstplicht hebben vervuld of ervan waren vrijgesteld.

Gegevens aanvrager
te vinden links bovenaan op de achterzijde van je elektronische identiteitskaart (eID)
in te vullen zoals volgt: xx.xx.xx-xxx.