Internationale solidariteit

1. Noord-Zuid subsidies 

Stad Waregem biedt heel wat subsidiereglementen aan. Ook om de Waregemse wereldburgers te stimuleren en ondersteunen. Zo is er budget voor projecten in het Zuiden, projecten in het Noorden, stages of vrijwilligerswerk in het Zuiden, voor campagnegerichte werkgroepen en voor projecten die het samenleven in diversiteit bevorderen.

Jaarlijks zijn er twee indienmomenten: in maart en oktober. Daarna komt de jury, of technische commissie, samen om de projecten te beoordelen. De commissie kan jouw organisatie uitnodigen om bijkomende vragen te stellen. Wanneer je project positief wordt beoordeeld, beslist het college van burgemeester en schepenen of de subsidie uitbetaald mag worden. Na de realisatie van je project ontvangen wij graag nog een evaluatie.

Nieuwsgierig naar welke projecten vorig jaar werden goedgekeurd? Je vindt ze hier.

2. Noodhulp

Noodhulp is hulp aan slachtoffers van natuurrampen, ziekten of humanitaire rampen in het Zuiden. Het doel van noodhulp is levens redden, menselijk lijden verminderen en de menselijke waardigheid bewaren en beschermen. De stad maakt budget voor noodhulp vrij om zich solidair te tonen met mensen in nood in het Zuiden. 

Via het vrijmaken van het budget voor noodhulp wil het stedelijk lokaal mondiaal beleid van stad Waregem zich solidair tonen met mensen in nood in het Zuiden. Noodhulpaanvragen kunnen ingediend worden door de burger, of door erkende noodhulporganisaties.

Meer info vind je in het reglement.