aanvraag en aangifte huwelijk

Aanvraag

De officieuze huwelijksaanvraag houdt in dat er een huwelijksdatum wordt “gereserveerd”. Je kan deze aanvragen, ten laatste twee maanden voor de gewenste huwelijksdatum. Daarvoor neem je contact op met de dienst burgerlijke stand, hetzij per mail, hetzij telefonisch (056 62 12 30). We raden aan dit eerst te doen vooraleer andere zaken te regelen (zoals bv. de zaal,....). Onze dienst zal jullie per mail of telefonisch verwittigen wanneer de officiële huwelijksaangifte moet gedaan worden.

 

Aangifte

Voor de huwelijksaangifte komen jullie samen naar de dienst burgerlijke stand, of één van jullie met een gewettigde volmacht van de afwezige partij.
Het huwelijk kan niet doorgaan als de officiële huwelijksaangifte niet gedaan is minstens veertien dagen vóór de voorziene huwelijksdatum. Het is aan te raden om de aangifte ruim een maand voor de huwelijksdatum te doen.

 

Huwelijkscontract

Voor het aangaan en wijzigen van een huwelijkscontract, kan je terecht bij de notaris. Deze maakt het (wijzigings-)contract op.

 

Eventueel onderzoek naar een schijnhuwelijk:

Een huwelijk heeft als doel een duurzame levensgemeenschap op te bouwen. Een huwelijk met als enig doel het creëren van de voorwaarden voor een verblijfsvergunning, kan geweigerd worden. Op vraag van de ambtenaar van burgerlijke stand kan de procureur des konings het huwelijk met 2 maand uitstellen zodat de situatie kan onderzocht worden. Als uit dat onderzoek blijkt dat het voorgenomen huwelijk geen duurzame relatie als doel heeft, kan geweigerd worden het huwelijk te voltrekken.

 

Wat moet je meebrengen?

Voor Belgen

  • bewijs van identiteit: identiteitskaart of paspoort
  • fotokopie identiteitskaart van de getuigen, die tenminste 18 jaar moeten zijn (men kan kiezen uit 0, 1,2,3, tot max. 4 getuigen).
  • de andere nodige formulieren worden door onze dienst zelf verzameld.

 

Niet-Belgen wenden zich best voor de volledige correcte info tot de dienst burgerlijke stand.

Ter info kunnen we alvast deze richtlijnen meegeven:

  • De akten die in het buitenland opgemaakt zijn, moeten door de betrokkenen zelf opgevraagd worden: letterlijk afschrift van de geboorteakte, bewijs van woonst, bewijs van ongehuwde staat, in voorkomend geval bewijs van ontbinding vorig huwelijk door overlijden of echtscheiding, bewijs van gewoonterecht, bewijs van nationaliteit.
  • Een buitenlandse akte, opgesteld in een andere taal, moet naargelang de internationale overeenkomst van het land, voorzien zijn van een apostille of legalisatie.
  • Ingeval van legalisatie, dient de  akte of document voorzien te zijn van een sticker met een getal van 16 cijfers, aangebracht op de Belgische ambassade in het land van herkomst.
  • De akten moeten vertaald worden naar het Nederlands door een beëdigd vertaler in België. De handtekening van de beëdigd vertaler moet nagezien worden door de voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg.

 

Kosten

Te betalen bij de officiële aangifte:

  • huwelijk van maandag t.e.m. donderdag:      75 euro
  • huwelijk op vrijdag:                                               50 euro
  • huwelijk op zaterdagvoormiddag:                 100 euro

  Betaal veilig en snel met Bancontact/Mistercash