Adoptieakte

Hoe aanvragen?

Snel en digitaal via het e-loket

Levering via de post of afhalen in de stadswinkel

Aan het loket

Je kan je adoptie-akte ook verkrijgen via de website www.mijnburgerprofiel.be 

Een akte van minder dan 100 jaar oud kan aangevraagd worden door jezelf, je echtgeno(o)t(e), je wettelijk samenwonende, je wettelijke vertegenwoordiger, bloedverwanten in opgaande of neerdalende lijn, je erfgenamen, hun notaris en advocaat.