Adreswijziging minderjarige

Voor de verhuis van een minderjarige gelden specifieke regels wat betreft de toestemming van de ouder(s). Deze regels verschillen naargelang er al dan niet een rechterlijke uitspraak is over de verblijfsregeling en het ouderlijk gezag.

Voorwaarden

Wanneer een niet-ontvoogde minderjarige de verblijfplaats van zijn ouders voor het eerst verlaat om zijn hoofdverblijf elders te vestigen, moet hij bij zijn aangifte vergezeld worden door minstens één van de personen die het ouderlijk gezag over hem uitoefenen.

Aangifte

  • Indien beide ouders samenleven volstaat het dat één ouder de niet ontvoogde minderjarige vergezelt bij de aangifte van adreswijziging op voorwaarde dat deze ouder niet ontzet is uit het ouderlijk gezag.
  • Indien de ouders niet samenleven volstaat het dat één ouder de niet-ontvoogde minderjarige vergezelt bij de aangifte van adreswijziging op voorwaarde dat deze ouder niet ontzet is uit het ouderlijk gezag EN dat er geen gerechtelijke uitspraak bestaat waarbij het ouderlijk gezag exclusief wordt toegewezen aan de andere ouder. De dienst bevolking zal wel de andere ouder in kennis stellen van de aangifte van adreswijziging. Deze ouder beschikt daarna over een termijn van 15 kalenderdagen na ontvangst om eventueel een afschrift voor te leggen van de gerechtelijke uitspraak.

Mogelijkheden voor aangifte
  online: leg zelf je afspraak vast
  telefoneer naar de dienst bevolking
  ter plaatse: maak een afspraak aan balie stadswinkel

Woonstcontrole

Een onderzoek naar de reële verblijfplaats wordt uitgevoerd door de wijkagent.

Aanpassen nodige documenten

Indien de minderjarige reeds in het bezit is van een identiteitskaart, wordt hij/zij uitgenodigd om het adres op de identiteitskaart te laten aanpassen (PIN-code vereist).

Kosten

gratis

Wat moet je meenemen?
  • identiteitskaart
  • in voorkomend geval: vonnis van de rechtbank