Attest / Akte erfopvolging

De Erfrechtverklaring en Akte van bekendheid die vroeger afgeleverd werden door respectievelijk het stadsbestuur en de vrederechter bestaan niet meer.
Ze werden vervangen door een Attest van erfopvolging en een Akte van erfopvolging.

Voor beide zaken kan je niet meer terecht bij het stadsbestuur.

Het Attest van erfopvolging wordt afgeleverd door de ontvanger van het registratiekantoor van de FOD Financiën  dat bevoegd is voor de woonplaats van de overledene.
De Akte van erfopvolging wordt opgemaakt voor de notaris.

Wat moet je meenemen?
  • een origineel uittreksel uit de overlijdensakte. Daarvoor kan je je wenden tot het stadsbestuur
  • het huwelijksboekje van de overledene
  • Indien de overledene geen afstammelingen heeft nagelaten: een kopie van het huwelijksboekje van de ouders van de overledene.
Extra informatie

FOD Financiën – dienst registratie
Hoveniersstraat 31
8500 Kortrijk

Tel 02 572 57 57
rzsj.kantoor.kortrijk2@minfin.fed.be