Buitenlands rijbewijs omwisselen naar Belgisch rijbewijs

Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk om als buitenlander een Belgisch rijbewijs te bekomen.
De procedure hangt af van de situatie.

Mogelijkheden voor aanvraag
  online: leg zelf je afspraak vast
  telefoneer naar de dienst bevolking

Europees rijbewijs

Het is niet verplicht om dit rijbewijs om te zetten naar een Belgisch rijbewijs, behalve wanneer er een einddatum op het rijbewijs vermeld is.
Indien niet omgezet naar een Belgisch rijbewijs vóór de einddatum, dan moet het vernieuwd worden in het land van oorsprong.
Het Europees rijbewijs wordt hoe dan ook best geregistreerd in Belgie, zodat er bij verlies/diefstal in België een duplicaat kan verkregen worden.
Indien niet, dan dient het duplicaat eveneens gehaald te worden in het land van oorsprong.

Erkend rijbewijs uit niet-Europees land

Deze rijbewijzen worden opgestuurd naar de politie (Brussel). Daar worden ze gecontroleerd op echtheid. Ook de inschrijvingsdatum in België is van belang: het rijbewijs moet immers behaald worden voorafgaand aan de  inschrijvingsdatum van de persoon in België. Bij goedkeuring wordt de bezitter gecontacteerd om met een recente pasfoto langs te komen voor de omwisseling naar een Belgisch rijbewijs. Wanneer de basisinformatie onleesbaar is op het buitenlands rijbewijs dan is een beëdigde vertaling nodig.

Niet erkend rijbewijs uit niet-Europees land

Dergelijke rijbewijzen kunnen nooit omgewisseld worden naar een Belgisch rijbewijs. De houders van dergelijke rijbewijzen krijgen wel vrijstelling van scholing en kunnen direct een theoretisch en praktijkexamen afleggen. Om die examens te kunnen afleggen, moet je in België ingeschreven zijn.

Extra informatie

Meer info vindt u op de site van de FOD Mobiliteit.