Geslachtswijziging

Sinds 1 september 2007 is een nieuwe wet in werking die geslachtswijziging (transseksualiteit) mogelijk maakt via een verklaring voor de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar je ingeschreven bent in de bevolkingsregisters.

Wie kan dit aanvragen?

Elke Belg of vreemdeling die in de bevolkingsregisters is ingeschreven die een voortdurende en onomkeerbare innerlijke overtuiging heeft tot het andere geslacht te behoren dan datgene vermeld in de geboorteakte en die lichamelijk maximaal aan dat andere geslacht is aangepast.

 

Waar kan je dit aanvragen?

 • De verklaring dient te gebeuren in de plaats van inschrijving in de bevolkingsregisters, niet in de geboorteplaats.
 • Belgische aanvragers die niet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister: de verklaring dient te gebeuren in de geboorteplaats.
 • De aanvrager is niet in België geboren en niet ingeschreven in de bevolkingsregisters: de verklaring dient te gebeuren bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van Brussel.

 Wat zijn de stappen?

 • Wanneer de voorgelegde verklaringen van psychiater en chirurg als voldoende bewijs kunnen aanvaard worden, wordt een verklaring opgemaakt die getekend wordt door betrokkene.
 • De Procureur van de Rechtbank van Eerste Aanleg ontvangt een kennisgeving van deze verklaring;
 • Na het verloop van de verhaaltermijn (= 60 dagen) en bij geen verzet (= 30 dagen) kan de akte van geslachtwijziging definitief ingeschreven worden in de registers van de burgerlijke stand.
 • Na deze inschrijving kunnen de nodige randmeldingen gemaakt worden aan de akten die betrekking hebben op de betrokkene. Ook de bevolkingsdienst wordt verwittigd zodat de identiteitskaart kan aangepast worden.

 

 De volledige procedure zal minimum 90 dagen in beslag nemen

 

 Wat moet je meebrengen?

 Een verklaring van de psychiater en de chirurg als bewijs:

 • van de voortdurende en onomkeerbare innerlijke overtuiging tot het ander geslacht te behoren dan datgene vermeld in de geboorteakte
 • van het ondergaan van een geslachtsaanpassing (wanneer dit uit medisch oogpunt mogelijk en verantwoord is)
 • dat de betrokkene niet meer in staat is om overeenkomstig het vroegere geslacht kinderen te verwekken

 

 

Kosten
 • Administratieve aanpassingen van het geslacht in alle akten van de burgerlijke stand die betrekking hebben op de betrokkene zijn gratis.