Geslachtswijziging

Sinds 1 januari 2018 is een nieuwe wet in werking die geslachtswijziging (transseksualiteit) mogelijk maakt via een verklaring voor de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar je ingeschreven bent in de bevolkingsregisters.

Wie kan dit aanvragen?

Elke Belg of vreemdeling die in de bevolkingsregisters is ingeschreven die een voortdurende en onomkeerbare innerlijke overtuiging heeft tot het andere geslacht te behoren dan datgene vermeld in de geboorteakte en die lichamelijk maximaal aan dat andere geslacht is aangepast.

Waar kan je dit aanvragen?

  • De verklaring dient te gebeuren in de plaats van inschrijving in de bevolkingsregisters, niet in de geboorteplaats.  We werken volledig op afspraak, dus maak daarvoor een afspraak bij de dienst burgerlijke stand. 
  • Belgische aanvragers die niet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister: de verklaring dient te gebeuren in de geboorteplaats.
  • De aanvrager is niet in België geboren en niet ingeschreven in de bevolkingsregisters: de verklaring dient te gebeuren bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van Brussel.

Mogelijkheden voor het maken van een afspraak:

 online: leg zelf je afspraak vast

 telefoneer naar de dienst burgerlijke stand

Wat zijn de stappen? 

1. Eerste verklaring = aangifte

De procedure voor de aanpassing van de geslachtsregistratie voorziet eerst in een aangifte, waarbij je verklaart dat je ervan overtuigd bent dat het geslacht vermeld in de akte van geboorte niet overeenstemt met je innerlijk beleefde genderidentiteit.

De ambtenaar van de burgerlijke stand stelt de procureur des Konings in kennis van de eerste verklaring. Deze

heeft drie maanden de tijd om een negatief advies over te maken.

De bevoegde ambtenaar van de burgerlijke stand is deze van:

- de gemeente van inschrijving in de bevolkingsregisters

- de geboorteplaats indien een Belg die niet is ingeschreven in de bevolkingsregisters of Brussel indien bovendien niet in België geboren.

De vreemdeling die de aangifte wenst te doen, moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister. Het toepasselijk recht is dat van zijn nationaliteit. Wanneer het toepasselijk (vreemd) recht de geslachtsaanpassing verbiedt wordt deze bepaling niet toegepast.

2. Tweede verklaring = inschrijving

Na ten vroegste drie maanden en ten laatste zes maanden na de aangifte leg je een tweede verklaring af, waarin je stelt dat die overtuiging niet gewijzigd is en dat je geïnformeerd bent over de gevolgen van de aanpassing van de geslachtsregistratie. De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt vervolgens de akte van  aanpassing van registratie van het geslacht op.

Kosten

Deze procedure op zich is gratis maar hou wel rekening met de kosten voor het vervangen van identiteitskaart en indien van toepassing rijbewijs en internationaal paspoort.