Attest van nationaliteit

Dit getuigschrift bewijst dat je de Belgische nationaliteit bezit.
Een vreemdeling kan dit getuigschrift aanvragen bij de ambassade van zijn/haar land.

Iedereen kan een uittreksel opvragen van zichzelf.

Aanvraag

 Het getuigschrift kan je aanvragen:

 Wat moet je meebrengen bij aanvraag aan het loket?

  • identiteitskaart
Kosten

gratis