Attest van nationaliteit

Dit getuigschrift bewijst dat je de Belgische nationaliteit bezit.
Een vreemdeling kan dit getuigschrift aanvragen bij de ambassade van zijn/haar land.

Iedereen kan een uittreksel opvragen van zichzelf.

Mogelijkheden voor aanvraag
  online: leg zelf je afspraak vast
  online: direct via e-loket
  online: aanvraag via webformulier
  telefoneer naar de dienst bevolking
  ter plaatse: maak een afspraak aan balie stadswinkel

Kosten

gratis

Wat moet je meenemen?

Identiteitskaart