Naamgeving en naamswijziging

Naamgeving

  • Familienaam

Info over welke familienaam je kind dient te krijgen volgens het Belgisch Recht, kan je hier terugvinden.

  • Voornaam

Welke voornaam kan je je kind geven volgens het Belgisch Recht?

De keuze van de voornaam of voornamen is vrij, maar de ambtenaar van de Burgerlijke Stand kan de voornaam weigeren in volgende gevallen:

  • De voornaam is verwarrend.
  • Bijvoorbeeld een typische meisjesnaam voor een jongen of omgekeerd.
  • De voornaam kan het kind schaden.
    Bijvoorbeeld een belachelijke, absurde of aanstootgevende naam.
  • De voornaam kan schade toebrengen aan derden.
    Bijvoorbeeld een bestaande familienaam wordt als voornaam aan een kind gegeven, als dit niet gebruikelijk is.

Bij kinderen van een andere nationaliteit geldt de wetgeving van hun nationaliteit voor het vaststellen van zowel de familienaam als de voornaam.

Raadpleeg enige tijd voor de geboorte de dienst burgerlijke stand. Dat voorkomt moeilijkheden bij de geboorteaangifte.

Voornaamswijziging

Sedert 1 augustus 2018 is de procedure om de voornaam te wijzigen vereenvoudigd.
Je wendt je tot de dienst burgerzaken van je woonplaats. Er zal gevraagd worden om een verzoekschrift in te vullen.

Betreft het een voornaamswijziging voor een minderjarige, dan moeten beide ouders samen met de minderjarige aanwezig zijn op de afspraak. 

Familienaamswijziging

Sinds 1 juli 2024 is het mogelijk om éénmalig je familienaam te veranderen bij de dienst burgerlijke stand. Voordien kon dat enkel via de FOD Justitie. 

Alle Belgen, erkende vluchtelingen of staatlozen die meerderjarig of ontvoogd zijn kunnen dit aanvragen. Voor minderjarigen is het dus niet mogelijk. 

Je kan volgende namen kiezen: de naam van de vader of meemoeder, moeder, adoptant of de dubbele naam.  Ook de procedure naamsverandering bij de FOD Justitie blijft mogelijk.

De verandering van naam of voornaam is geldig vanaf de dag van opmaak van de akte.

HOE

Om een voornaamswijziging of naamswijziging te kunnen doen, maak je een afspraak bij de dienst burgerlijke stand. 

Mogelijkheden voor het maken van een afspraak: 
   Online: leg zelf je afspraak vast
   Telefoneer naar de dienst burgerlijke stand

Deze procedure voor de ambtenaar burgerlijke stand op zich is gratis maar hou wel rekening met de kosten voor het vervangen van identiteitskaart en indien van toepassing rijbewijs en internationaal paspoort.