Naamgeving en naamswijziging

Naamgeving

 • Familienaam

Info over welke familienaam je kind dient te krijgen volgens het Belgisch Recht, kan je hier terugvinden.

 • Voornaam

Welke voornaam kan je je kind geven volgens het Belgisch Recht?

De keuze van de voornaam of voornamen is vrij, maar de ambtenaar van de Burgerlijke Stand kan de voornaam weigeren in volgende gevallen:

  • De voornaam is verwarrend.
  • Bijvoorbeeld een typische meisjesnaam voor een jongen of omgekeerd.
  • De voornaam kan het kind schaden.

   Bijvoorbeeld een belachelijke, absurde of aanstootgevende naam.
  • De voornaam kan schade toebrengen aan derden.

   Bijvoorbeeld een bestaande familienaam wordt als voornaam aan een kind gegeven, als dit niet gebruikelijk is.

Bij kinderen van een andere nationaliteit geldt de wetgeving van hun nationaliteit voor het vaststellen van zowel de familienaam als de voornaam.

Raadpleeg enige tijd voor de geboorte de dienst burgerlijke stand. Dat voorkomt moeilijkheden bij de geboorteaangifte.

Voornaamswijziging

Sedert 1 augustus 2018 is de procedure om de voornaam te wijzigen vereenvoudigd.

Je wendt je tot de dienst burgerzaken van je woonplaats. Er zal gevraagd worden om een verzoekschrift in te vullen.

Betreft het een voornaamswijziging voor een minderjarige, dan moeten beide ouders samen met de minderjarige aanwezig zijn op de afspraak. 

HOE

Om een voornaamswijziging te kunnen doen, maak je een afspraak bij de dienst burgerlijke stand. 

Mogelijkheden voor het maken van een afspraak:

  Online: leg zelf je afspraak vast

  Telefoneer naar de dienst burgerlijke stand

Deze procedure op zich is gratis maar hou wel rekening met de kosten voor het vervangen van identiteitskaart en indien van toepassing rijbewijs en internationaal paspoort.

Familienaamswijziging

Elke persoon die een ernstige reden heeft om zijn familienaam te veranderen, kan een schriftelijk, gemotiveerd verzoek richten aan de Federale Overheidsdienst Justitie, dienst Naamsveranderingen. Dit is een gunst, geen recht en gebeurt tegen betaling.

Indien de naamswijziging aanvaard wordt, moet je binnen de 60 dagen na de registratie een afschrift van het besluit opsturen of overmaken aan de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van:

 • de gemeente waar je geboren bent
 • de gemeente waar je woont, als je niet in België geboren bent
 • het 1e district, dienst burgerlijke stand te Brussel als je niet in België geboren bent en er ook niet woont

Vanaf de dag van overschrijving in de registers van de burgerlijke stand is de verandering van naam of voornaam geldig.