Negatieve wilsverklaring

Wat is een ‘negatieve wilsverklaring’?  

Iedere patiënt heeft het recht om een bepaalde medische handeling of onderzoek te weigeren. Met een negatieve wilsverklaring kan je bepalen wat je niet meer wilt ondergaan, wanneer je dit zelf niet meer kan vertellen (bv. door dementie of een coma). Het kan gaan om het weigeren van reanimatie, bestraling, kunstmatige beademing, enzovoort. 

Het is belangrijk dat je jouw weigering op papier zet. Hier kan je het in te vullen document terugvinden. 

Negatieve wilsverklaring opstellen 

Het opstellen van de negatieve wilsverklaring gebeurt best in aanwezigheid van een arts, zodat er geen discussie is over de wilsbekwaamheid. In tegenstelling tot de wilsverklaring betreffende euthanasie moeten er geen getuigen optreden bij de negatieve wilsverklaring. Je kan wel een vertegenwoordiger aanduiden die voor jouw rechten opkomt, als je het zelf niet meer kan.

Je bewaart de ondertekende negatieve wilsverklaring zelf en je geeft één exemplaar aan jouw vertrouwenspersoon en aan jouw behandelende (huis)arts voor in jouw patiëntendossier. Je kan ook steeds een kopie geven aan jouw kinderen en/of andere familieleden.  

De inhoud van de negatieve wilsverklaring is wettelijk afdwingbaar. Met andere woorden: artsen moéten hiermee rekening houden. 

Wijzigingen 

Deze wilsverklaring blijft onbeperkt geldig, tenzij je ze herroept.