Orgaandonatie

De wet bepaalt dat bij elke overledene, organen of weefsels weggenomen kunnen worden (afstand van organen). Het gaat hier om "stilzwijgende toestemming". Iedereen die geen verzet aangetekend heeft tegen orgaantransplantatie, wordt geacht bereid te zijn om organen of weefsels af te staan. Na overlijden kunnen familieleden van de eerste graad (ouders, kinderen, echtgeno(o)t(e)) hiertegen wel nog verzet aantekenen.

Uitdrukkelijke wens

In een wilsbeschikking kan je uitdrukkelijk verzet aantekenen tegen orgaantransplantie of kan je je uitdrukkelijke toestemming geven. Indien je in een wilsbeschikking de uitdrukkelijke toestemming geeft, kunnen familieleden zich hiertegen NIET meer verzetten.

Een toestemming of weigering kan op elk moment herroepen worden.

Voor minderjarigen kan de verklaring enkel afgelegd worden door de persoon die over het hoederecht beschikt.

 

Wat moet je meebrengen?

 

Kosten

De wilsverklaring is gratis.

 

Extra informatie

Wetgeving en formulier betreffende de wilsverklaring orgaandonatie vind je op: www.beldonor.be