Orgaandonatie

De wet bepaalt dat bij elke overledene, organen of weefsels weggenomen kunnen worden (afstand van organen). Het gaat hier om "stilzwijgende toestemming". Iedereen die geen verzet aangetekend heeft tegen orgaantransplantatie, wordt geacht bereid te zijn om organen of weefsels af te staan. Na overlijden kunnen familieleden van de eerste graad (ouders, kinderen, echtgeno(o)t(e)) hiertegen wel nog verzet aantekenen.

Uitdrukkelijke wens

In een wilsbeschikking kan je uitdrukkelijk JA of NEEN zeggen tegen orgaantransplantie. Indien je in een wilsbeschikking de uitdrukkelijke toestemming geeft, kunnen familieleden zich hiertegen niet meer verzetten. Voor minderjarigen kan enkel de persoon die over het hoederecht beschikt de verklaring afleggen.

Je kan deze toestemming of weigering op elk moment herroepen.

Hoe

Online:
  Direct via e-loket (snel digitaal beschikbaar in je mailbox) - inloggen met identiteitskaart of itsme-app

Aan het loket bij de dienst burgerlijke stand (op afspraak) - mogelijkheden om een afspraak te maken:
  Online: leg zelf je afspraak vast
  Telefoneer naar de dienst burgerlijke stand

Kosten

Gratis.

Wat moet je meenemen?
  • je identiteitskaart
Extra informatie

Wetgeving en formulier betreffende de wilsverklaring orgaandonatie vind je op: www.beldonor.be