Overschrijving van buitenlandse akten

Hoe aanvragen?

Aan het loket

Wat is een 'overschrijving van buitenlandse akten?

Iedere Belg kan aan de ambtenaar van de burgerlijke stand verzoeken een in het buitenland opgemaakte akte -die op hem/haar (of de kinderen) betrekking heeft- over te schrijven in het register van de burgerlijke stand van de gemeente van woonplaats.

De overschrijving is niet verplicht maar heeft als voordeel dat de akten dan wel in België kunnen opgevraagd worden (akten zijn dan onmiddellijk beschikbaar, geen kosten meer voor legalisatie/vertaling)

De bevoegde ambtenaar van de burgerlijke stand vervult een actieve rol en controleert buitenlandse akten in functie van de toepassing van het Wetboek Internationaal Privaatrecht van 16 juli 2004, in werking getreden op 1 oktober 2004.

Procedure

  • De verzoeker legt een afschrift van de buitenlandse akte voor, dit mag maximum 1 jaar oud zijn.
  • Elke buitenlandse akte bestemd voor de burgerlijke stand is gelegaliseerd (uitzondering: indien een verdrag vrijstelling van legalisatie voorziet). Geactualiseerde informatie over legalisatie is beschikbaar op de website van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, klik hier.
  • De in een vreemde taal opgestelde akte is vergezeld van een eensluidende vertaling in het Nederlands door een erkende beëdigde vertaler in België, zijn/haar handtekening moet gelegaliseerd worden door de voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg van het rechtsgebied.
  • Het document wordt onderzocht in functie van de wettelijke vereisten van het Wetboek Internationaal Privaatrecht.
  • Daarna schrijft de ambtenaar van de burgerlijke stand de akte over.

Indien je niet beschikt over een buitenlands trouwboekje, kan je dit aanvragen bij de overschrijving van je huwelijksakte. Kostprijs: 20 euro

Kosten

Aan de overschrijving zijn geen kosten verbonden.

Wat moet je meenemen?

Identiteitskaart