Referentieadres aanvragen

Een referentieadres is een adres voor personen zonder vaste verblijfplaats.

Mogelijkheden voor aanvraag
  online: leg zelf je afspraak vast
  telefoneer naar de dienst bevolking
  ter plaatse: maak een afspraak aan balie stadswinkel

De toestemming van de persoon of de instantie die op het adres is gedomicilieerd, is vereist.

De mogelijkheid om je op een referentieadres te laten inschrijven is strikt beperkt tot volgende categorieën:

  • personen die in een mobiele woning verblijven (woonwagens, woonboten die niet op één plaats blijven)
  • personen die minder dan één jaar afwezig zijn wegens studie- of zakenreizen
  • leden van het burgerpersoneel en militair personeel van de Krijgsmacht in garnizoen in het buitenland
  • leden van het diplomatiek en consulair personeel en hun gezin
  • ontwikkelingssamenwerkers en hun gezin
  • de beschermde getuigen
  • personen die bij gebrek aan voldoende bestaansmiddelen geen verblijfplaats meer hebben. Deze mensen kunnen, mits toestemming van het OCMW, op het adres van het OCMW een referentieadres krijgen.

 

Kosten

gratis