Reistoelating minderjarige

Voor minderjarigen die alleen reizen, of met andere personen dan de ouders, is het aangeraden in het bezit te zijn van een reistoelating ondertekend door minstens één van de ouders (met ouderlijk gezag).

Procedure

Persoonlijke aanbieding

  • De ondertekenaar biedt zich persoonlijk aan bij de dienst bevolking (op afspraak) met zijn identiteitskaart, waar de handtekening van de ondertekenaar gewettigd wordt. Je kan op voorhand al het aanvraagformulier downloaden en invullen.

Met volmacht (wanneer de ondertekenaar uitzonderlijk niet persoonlijk naar het stadhuis kan komen)

  • De reistoelating wordt thuis ondertekend door de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent.
  • Je geeft een geschreven volmacht aan een ander persoon (duidelijk vermelden: persoon A geeft volmacht aan persoon B om document x te wettigen in het stadhuis).
  • Je geeft een kopie van jouw identiteitskaart mee aan de gevolmachtigde persoon.
  • Als de handtekeningen overeenstemmen wordt de handtekening gewettigd op de dienst bevolking.

HOE

Je komt langs bij de dienst bevolking.  Je moet daarvoor een afspraak maken:

Mogelijkheden voor het maken van een afspraak:

 online: leg zelf je afspraak vast

 telefoneer naar de dienst bevolking 

Voorwaarden

De persoon die het ouderlijk gezag uitoefent (vader, moeder of voogd) is degene die de toestemming geeft en de reistoelating ondertekent.

Kosten

gratis

Wat moet je meenemen?

Vul op voorhand al het aanvraagformulier in.