Verlies/diefstal (voorlopig) rijbewijs

Na verlies of diefstal van je (voorlopig) rijbewijs kom je best zo vlug mogelijk naar de dienst bevolking.  Je moet daarvoor een afspraak maken.

Opgepast: Als het gaat over een rijbewijs uitgereikt door een ander land dan België, dan moet de aangifte van verlies/diefstal van dat buitenlandse rijbewjis gebeuren bij de politie. Ook de politie werkt op afspraak, zie https://www.pzmira.be/#maak-afspraak

Mogelijkheden voor het maken van een afspraak:
  Online: leg zelf je afspraak vast
  Telefoneer naar de dienst bevolking

Kosten

20 euro

Wat moet je meenemen?
  • identiteitskaart
  • indien de foto op uw identiteitskaart niet meer voldoende gelijkend is: 1 pasfoto. Anders is geen pasfoto vereist.
  • je bankkaart (om te kunnen betalen met Bancontact) of je smartphone (om te kunnen betalen met Payconiq) - bedragen: zie bij “kosten”
Extra informatie

http://mobilit.belgium.be/nl/wegverkeer/rijbewijs

Ben je jouw reispas kwijt? Raadpleeg dan deze pagina. Ben je jouw identiteitskaart kwijt? Dan moet je hier kijken.