Vernieuwen PIN/PUK code

Met de elektronische identiteitskaart kan je een document digitaal ondertekenen en op afstand (bijvoorbeeld via het internet) bewijzen dat je wel degelijk de persoon bent die je beweert te zijn (authenticatie). Om misbruik te vermijden zijn die mogelijkheden, net zoals bij een bankkaart, beveiligd met een PIN-code. Bij de aanmaak van een nieuwe elektronische identiteitskaart verstuurt de kaartproducent de codes naar de burger. Indien je de PIN-code (en PUK-code) niet meer kent en je ook het document met de codes niet meer hebt, kan je een nieuwe code aanvragen.

Mogelijkheden voor aanvraag nieuwe codes
  online: direct via website federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken
  online: leg zelf je afspraak vast
  telefoneer naar de dienst bevolking
  ter plaatse: maak een afspraak aan balie stadswinkel

De nieuwe codes worden dan binnen de drie weken verstuurd naar de de dienst bevolking in het stadhuis. Om je nieuwe PIN-code in dienst te stellen dien je langs te komen bij de dienst bevolking.