Voorlopig rijbewijs cat. B

Voor je rij-opleiding heb je de keuze uit 2 mogelijkheden:

1. Voorlopig rijbewijs van 18 maanden (zonder begeleider)

 • vanaf de leeftijd van 18 jaar aanvraagbaar
 • geslaagd voor het theoretisch examen minder dan 3 jaar geleden
 • de rijschool levert een getuigschrift van vakbekwaamheid af na het volgen van 20u praktijkonderricht

2. Voorlopig rijbewijs van 36 maanden (met begeleider)

 • vanaf de leeftijd van 17 jaar aanvraagbaar
 • geslaagd voor het theoretisch examen minder dan 3 jaar geleden
 • begeleider(s) verplicht in te vullen en te ondertekenen op het aanvraagformulier (*1). (Tip: voorzie twee begeleiders)

 Elke begeleider moet voldoen aan het volgende:

 • minstens 8 jaar in het bezit zijn van een rijbewijs, minimum voor de categorie B
 • tijdens de laatste 3 jaar geen verval van het recht tot sturen hebben opgelopen
 • het laatste jaar geen begeleider zijn geweest voor andere personen, tenzij dit voor eigen kinderen was
 • de wettelijk verplichte vorming (sinds 1/10/2017) hebben gevolgd om begeleider te mogen worden

Mogelijkheden voor aanvraag
  online: leg zelf je afspraak vast
  telefoneer naar de dienst bevolking
  ter plaatse: maak een afspraak aan balie stadswinkel

Kosten

20 euro

Wat moet je meenemen?

Voor beide modellen:

 • identiteitskaart
 • aanvraagformulier met stempel van het examencentrum (theoretisch examen) (*1)
 • geen pasfoto nodig, de foto op jouw identiteitskaart wordt digitaal overgenomen op je voorlopig rijbewijs (is je uiterlijk té veel veranderd in vergelijking met de foto op je identiteitskaart of wens je om een andere reden een nieuwe foto op je voorlopig rijbewijs: 1 pasfoto meebrengen, na het inscannen krijg je deze terug)

Voor een voorlopig rijbewijs 18 maanden ook:

 • het getuigschrift van vakbekwaamheid afgeleverd door de rijschool

 (*1) Indien de begeleider niet gedomicilieerd is te Waregem, dient het aanvraagformulier eerst afgestempeld te worden door de gemeente waar de begeleider gedomicilieerd is.

 Voor een voorlopig rijbewijs 36 maanden ook:

 • begeleidersattest (bijlage 5) van de begeleider (sinds 1/10/2017) (bewijs dat de opleiding werd gevolgd en persoon voldoet om op te treden als begeleider)
 • Bij twee begeleiders: beide begeleiders moeten de vorming hebben gevolgd !
Extra informatie

Wijziging sedert 1 oktober 2017:

Kandidaat bestuurders die vóór 1 oktober 2017 een voorlopig rijbewijs hebben verkregen, maar vanaf 1 oktober 2017 een vervanging of duplicaat van het voorlopig rijbewijs aanvragen, kunnen hun rijopleiding verderzetten volgens de oude regels.
Het gaat daarbij om volgende situaties:

 • bij verlies/diefstal van het voorlopig rijbewijs

 • bij beschadiging, onleesbaarheid of tenietgaan van het voorlopig rijbewijs

 • als de foto van de houder van het voorlopig rijbewijs niet meer gelijkend is

 • bij verandering van begeleider

Als een kandidaat-bestuurder vóór 1 oktober 2017 een voorlopig rijbewijs met begeleider heeft verkregen en vanaf die datum een voorlopig rijbewijs zonder begeleider aanvraagt, of omgekeerd, is de regelgeving van toepassing die geldt op het ogenblik van het indienen van de tweede aanvraag.

https://www.rijbewijzer.be

https://mobilit.belgium.be/nl/wegverkeer/rijbewijs

https://www.vlaanderen.be/nl/mobiliteit-en-openbare-werken/voertuigen/rijopleiding-en-rijbewijs