Stamboom onderzoeken

 

Voor genealogisch onderzoek kan je gebruik maken van de bevolkingsboeken en de registers van burgerlijke stand.

De bevolkingsboeken van Beveren-Leie, Desselgem, Sint-Eloois-Vijve en Waregem ouder dan 100 jaar zijn te raadplegen in de leeszaal van het stadsarchief, tijdens de openingsuren of na afspraak.
 

Volgende registers van Waregem en de deelgemeenten zijn vrij te raadplegen in de leeszaal van het stadsarchief:

geboorten: ouder dan 100 jaar                                                               huwelijken: ouder dan 75 jaar                                            overlijdens: ouder dan 50 jaar

 

 Weet je niet goed hoe te beginnen aan je eigen stamboom? Een praktische en bondige handleiding kan je hier raadplegen: 

  

 

Zelf opzoekingen verrichten

Het onderzoek dat je zelf in de leeszaal verricht is volledig kosteloos, met uitzondering van de eventueel te maken kopieën of scans. De verrekening van deze kosten verlopen via het retributiereglement.
Je kan kosteloos notities en fotografische opnames met je eigen camera maken.

Opzoekingen door het archiefpersoneel

Bij uitzondering kunnen opzoekingen in de registers van burgerlijke stand ook gebeuren door het personeel van het stadsarchief. Dit kan enkel na schriftelijke aanvraag (per post of e-mail). In de aanvraag worden duidelijk vermeld: naam, soort akte (geboorte, huwelijk of overlijden) en bij benadering de datum van de akte. De verrekening van deze kosten verlopen eveneens via het retributiereglement.

Overige hulpmiddelen