Federale toelagen (FOD)

Toelagen van de FOD Sociale Zekerheid

 

Inkomensvervangende- en integratietegemoetkoming

De inkomensvervangende en de integratietegemoetkoming zijn er voor personen met een handicap, die een aanvraag doen voor de leeftijd van 65 jaar. Een persoon met een handicap die 66% arbeidsongeschikt is, kan een inkomensvervangende tegemoetkoming krijgen. De integratietegemoetkoming zorgt dat je kan deelnemen aan het sociale leven.

Het zorgbudget voor ouderen

Voor personen ouder dan 65 jaar, is Vlaanderen bevoegd. Het vroegere 'Hulp aan bejaarden' bestaat niet meer en is vervangen door het zorgbudget voor ouderen. Er zijn 3 verschillende zorgbudgetten al naar gelang jouw persoonlijke situatie.

Meer inlichtingen:

 

Zitdag FOD Sociale Zekerheid:

 Elke 1e woensdag van de maand, zitdag van 9.00u. tot 11.00u. in het Welzijnshuis. 

Tijdens de zomervakantie is er geen zitdag op 3 augustus.