Federale toelagen (FOD)

Toelagen van de FOD Sociale Zekerheid

 

Inkomensvervangende- en integratietegemoetkoming

De inkomensvervangende en de integratietegemoetkoming zijn er voor personen met een handicap, die een aanvraag doen voor de leeftijd van 65 jaar. Een persoon met een handicap die 66% arbeidsongeschikt is, kan een inkomensvervangende tegemoetkoming krijgen. De integratietegemoetkoming zorgt dat je kan deelnemen aan het sociale leven.

Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden

De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden is een financiële tussenkomst voor personen ouder dan 65 jaar, die omwille van een handicap niet meer voldoende voor zichzelf kunnen zorgen.

Meer inlichtingen:

Zitdag FOD Sociale Zekerheid:

 Elke 1e woensdag van de maand, zitdag van 9.00u. tot 11.00u. in het Welzijnshuis.