Administratieve hulp

We helpen jou om brieven en facturen te begrijpen. We kunnen ook helpen om documenten in te vullen.

Voorbeelden:

  • Brieven van het ziekenfonds
  • Doorgeven van meterstanden
  • Brieven sociale huisvesting
Voorwaarden
  • Je woont in Waregem.
Kosten

Deze dienst is gratis.

Wat moet je meenemen?
  • Identiteitskaart
  • Brieven waar je uitleg over wil