European Disability Card

Elke persoon met een handicap kan – gratis – een European Disability Card aanvragen. Zo kunnen personen met een zichtbare beperking, maar ook met een niet-zichtbare beperking zich identificeren als persoon met een handicap.  De kaart bevordert de toegang van personen met een handicapt tot cultuur, sport en vrijetijdsbesteding.

Let op! Deze kaart geldt niet als parkeerkaart!

Waar is de EDC geldig? 

De organisaties die de EDC aanvaarden, maken dat bekend via hun eigen communicatiekanalen. Ze bepalen zelf welke voordelen ze toekennen op vertoon van deze kaart. Het kan gaan om kortingen, maar ook audiogidsen, voorbehouden plaatsen enzovoort.

We willen dat elke inwoner zich thuis voelt in Waregem. Er worden daarom heel wat inspanningen gedaan om diensten, activiteiten en evenementen toegankelijk te maken voor personen met een handicap. Ontdek de voordelen...

Ook andere gemeenten in onze regio maken werk van toegankelijkheid in hun gemeente.  Lees meer...

Voorwaarden

Personen met een handicap hebben recht op een EDC als ze een dossier hebben bij een van de volgende Belgische instellingen:

  • FOD Sociale Zekerheid (Directie-Generaal Personen met een handicap)
  • Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)
  • Agence pour une Vie de Qualité (AViQ)
  • Service Personne Handicapée Autono­mie Recherchée (PHARE)
  • Dienststelle für Selbstbestimmtes Leben (DSL)

Kosten

De kaart is gratis.

Wat moet je meenemen?

Je kan je EDC digitaal aanvragen via https://handicap.belgium.be/ .

Heb je liever wat hulp bij de aanvraag? Kom dan langs in het welzijnshuis.

In de voormiddag kan je langskomen zonder afspraak, in de namiddag op afspraak.