Inkomen

Leefloon

Als je geen inkomen hebt of als het bedrag erg laag is, dan heb je misschien recht op een (gedeeltelijk) leefloon. Hier zijn voorwaarden aan verbonden en is afhankelijk van jouw gezinssituatie.

Voorschotten

Als je recht hebt op pensioen, kinderbijslag, werkloosheidsvergoeding, ziektevergoeding... en het dossier is nog niet in orde, kan je een voorschot krijgen.

 

Voorwaarden
  • Je woont in Waregem.
  • Je wilt werken, tenzij het om een goede reden niet lukt. (bijvoorbeeld gezondheid of taalproblemen)
  • Je moet eerst kijken of je andere rechten hebt. (bijvoorbeeld: werkloosheidsuitkering, pensioen, studietoelage, onderhoudsgeld ...)
Kosten

Deze dienst is gratis

Wat moet je meenemen?
  • Identiteitskaart
  • Bewijs van inschrijving bij de VDAB
  • Bewijs dat je geen recht hebt op werkloosheids- of ziekteuitkering
  • Rekeninguittreksels van de laatste 3 maanden van jou en alle gezinsleden
  • Voor studenten: inschrijvingsbewijs van de school