Parkeerkaart voor personen met een handicap aanvragen

Deze parkeerkaart geeft recht op:

 • parkeren op plaatsen uitsluitend voorbehouden aan personen met een handicap
 • onbeperkt parkeren in de blauwe zone
 • onbeperkt en gratis parkeren in de zone betalend parkeren in het stadscentrum, behalve
  • wel gratis, niet onbeperkt: de shop&go-plaatsen. Daar blijft het beperkt tot 30 minuten parkeren.
  • niet gratis, wel onbeperkt: de ondergrondse parkings. Die zijn betalend voor iedereen. Het eerste uur is wel steeds gratis!
Voorwaarden

Je hebt recht op een parkeerkaart als je voldoet aan één van deze voorwaarden:

 • je hebt minstens 12 punten in de evaluatie van de vermindering van je ‘zelfredzaamheid’ (als je ouder dan 18 bent). Dit is de mate waarin je handicap je belemmert in dagelijkse activiteiten zoals koken, eten, je wassen, poetsen,…
 • je hebt minstens 2 punten op het onderdeel ‘verplaatsingen’ (ook voor kinderen). Dit wil zeggen dat je door je handicap grote moeilijkheden hebt om je te verplaatsen of dat je je onmogelijk kan verplaatsen zonder hulp van iemand anders of zonder hulpmiddelen;
 • je hebt een blijvende invaliditeit van minstens 50% die rechtstreeks toe te schrijven is aan de benen;
 • je bent volledig verlamd aan beide armen of beide armen werden geamputeerd;
 • je hebt toelating van de adviserend geneesheer van het ziekenfonds of van de Vlaamse Sociale Bescherming om een bepaald mobiliteitshulpmiddel aan te kopen.
 • je hebt een erkenning van 80% of meer in het oude (intussen opgeheven) stelsel van de tegemoetkomingen aan personen met een handicap of de bijkomende kinderbijslag;
 • je bent oorlogsinvalide (burgerlijk of militair) met een invaliditeit van 50% of meer.

Personen die niet over één van de hogervermelde attesten beschikken, kunnen toch een parkeerkaart aanvragen. De FOD Sociale Zekerheid onderzoekt de aanvraag en reikt eventueel het nodige attest uit.

Afspraak maken : Je kan elke voormiddag tussen 9.00u. en 12.00u. langskomen zonder afspraak.  In de namiddag kan je op afspraak langskomen. 

                                     Maak hiervoor je afspraak via 056 62 97 30.

Kosten

Deze dienst is gratis.

Wat moet je meenemen?
 • Identiteitskaart van de persoon voor wie de parkeerkaart is.
Extra informatie

Een parkeerkaart voor personen met een handicap is strikt persoonlijk en kan nooit door een andere bestuurder gebruikt worden, tenzij de persoon met een handicap aanwezig is in het voertuig.

Procedure

Stap 1:

Zich aanmelden bij het Welzijnshuis met de identiteitskaart van de betrokken persoon.

Stap 2:

De aanvraag wordt elektronisch ingediend en doorgestuurd naar de FOD Sociale Zekerheid.

De dokter van uw keuze krijgt de medische formulieren automatisch doorgestuurd na de aanvraag. De dokter moet deze invullen en terugsturen naar de FOD Sociale Zekerheid.

Stap 3:

De FOD Sociale Zekerheid onderzoekt uw dossier. Bij toekenning van een parkeerkaart ontvangt u de kaart automatisch thuis in de bus.