Tussenkomst begrafeniskosten

Dit is de regeling van een minimale begrafenis bij overlijden voor mensen met te weinig geld. Het kan ook gaan over mensen zonder erfgenamen. Of erfgenamen die het financieel moeilijk hebben.

Voorwaarden
  • De overledene had een domicilie in Waregem.
  • De overledene had leefloon of andere financiële hulp op het ogenblik van overlijden.

OF

  • De overledene heeft geen (betrokken) kinderen die deze kosten kunnen betalen en dit kan bewezen worden.
Kosten

Deze dienst is gratis.

Wat moet je meenemen?
  • Overlijdensattest
  • Mogelijke rekeninguitreksels van de overledene waaruit we kunnen opmaken dat deze over onvoldoende middelen beschikt
  • Aanslagbiljetten kinderen