Stedelijke toelagen

Verminderingspas zwembad

Personen met een handicap kunnen op vertoon van een attest en een pasfoto een verminderingspas aanvragen in het zwembad. Het attest kan je krijgen in het Welzijnshuis.

Voorwaarden:

  1. Je hebt een geldige parkeerkaart.
  2. Je hebt een geldig attest van de federale overheidsdienst sociale zekerheid: inkomensvervangende of integratietegemoetkoming, hulp aan bejaarden.
  3. Je hebt een nummer bij het Vlaams fonds.
  4. Je hebt een geldig attest van verhoogde kinderbijslag.

Je moet de nodige bewijzen meebrengen als je het attest komt aanvragen.