Collecties

De basis van de collectie van het stadsarchief wordt gevormd door de gemeentearchieven, waaronder de documenten vallen die afkomstig zijn uit de werking van de stedelijke administratie. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de gemeentearchieven van voor de fusie in 1977 en die van erna. Volgens het principe van ‘Openbaarheid van bestuur’ zijn deze documenten raadpleegbaar, op voorwaarde dat er geen beperkingen (wet op de privacy, auteursrechten, GDPR,…) zijn op de openbaarheid ervan.

Naast de gemeentearchieven wordt een groot deel van de collectie gevormd door wat we de ‘private archieven’ noemen. Deze bevatten de archieven van privépersonen, verenigingen en organisaties die op de één of andere manier een connectie met Waregem hebben en zo bijzonder waardevol zijn in de collectie herinnering van ons verleden. Vaak komen deze archieven veilig terecht omdat ze geschonken worden aan het stadsarchief. Zonder deze schenkingen zou een belangrijk deel van het Waregemse erfgoed verloren gaan. Contacteer ons dus zeker als je zelf materiaal wenst te schenken!

Ten slotte hebben we ook nog een aantal documentaire archiefbestanden en een archiefbibliotheek. De documentaire bestanden worden verzameld volgens type, zoals affiches, rouwprentjes, foto’s, plannen en kaarten, en infofolders. De meeste van deze bestanden worden stelselmatig gedigitaliseerd. De archiefbibliotheek kan je dan weer terugvinden in de leeszaal van het stadsarchief en omvat een ruime collectie boeken en tijdschriften met betrekking tot de geschiedenis van Waregem en de ruimere omgeving. Ook de jaarboeken van de heemkundige kring De Gaverstreke kan je hier terugvinden.

Wil je zelf een kijkje nemen in onze collectie? De inventaris van de private archieven kan je raadplegen via Probat, een online databank met archiefbeschrijvingen van het Provinciaal Archief West-Vlaanderen en heel wat lokale archieven zoals het stadsarchief van Waregem. Onze collectie foto’s en prentkaarten worden gedigitaliseerd met de hulp van vrijwilligers. In de Beeldbank kan je reeds een deel van deze collectie thuis raadplegen.

Enkele oudere documenten, zoals het Ancien Régime archief en de parochieregisters, bevinden zich in het Rijksarchief van Kortrijk. Doorzoek hun databank hier.