Cultuurraad

In de cultuurraad krijg je de kans om mee te praten over het Waregemse stedelijke cultuurbeleid. De Waregemse cultuurraad telt momenteel zo'n 150 leden. Dat zijn zowel socio-culturele verenigingen, professionele instellingen als deskundigen. Het bestuur van de cultuurraad is een denktank die het stadsbestuur adviseert over het lokaal cultuurbeleid, en zelf voorstellen voorlegt. De cultuurraad is de spreekbuis en de pleitbezorger van de cultuurverenigingen.

Feest van de Cultuurraad | Oproep kandidaten

De cultuurraad lauwert al wie het afgelopen jaar op een bijzondere manier kleur en uitstraling heeft gegeven aan het Waregemse cultuurleven. Kom je in aanmerking of ken je iemand die dit zeker verdient? De voorwaarden voor huldiging kan je nalezen in dit reglement. Kandideren kan tot 1 december 2022 via dit formulier.
Het feest van de cultuurraad vindt plaats op zaterdag 4 maart 2023 om 20.00u. in cc De Schakel.