Cultuurraad

Ben je actief met cultuur bezig? Zit je in het bestuur van een (socio-)culturele vereniging? Ben je (amateur)kunstenaar of werk je in de culturele sector? In de cultuurraad krijg je de kans om mee te praten over het Waregemse stedelijke cultuurbeleid.

 

Samenstelling en werking

De Waregemse cultuurraad telt momenteel zo'n 150 leden. Dat zijn zowel socio-culturele verenigingen, professionele instellingen als deskundigen. Wie lid wordt van de cultuurraad is steeds als eerste op de hoogte van het reilen en zeilen van het culturele leven in Waregem. Maar ook van subsidiemogelijkheden en andere ondersteuning door de stad.

De leden van de cultuurraad kiezen een dagelijks bestuur dat instaat voor de praktische werking van de cultuurraad. Het bestuur van de cultuurraad is een denktank die het stadsbestuur adviseert over het lokaal cultuurbeleid, en zelf voorstellen voorlegt. Het bestuur is ook de spreekbuis en de pleitbezorger van de verenigingen. 
 

Lidmaatschap

Het lidmaatschap bij de cultuurraad is soms vereist om in aanmerking te komen voor (materiële) ondersteuning en/of subsidies. Je kan je lidmaatschap aanvragen via onderstaand aansluitingsformulier of door binnen te springen op de cultuurdienst. Het bestuur van de cultuurraad zal je aanvraag beoordelen. Wanneer je aanvaard wordt, volgt een uitnodiging voor de volgende algemene vergadering.
Lid worden? Klik hier
 

Bestuur van de cultuurraad

Bert De Smet - voorzitter
Guy De Langhe - ondervoorzitter
Carlos Dierickx - voorzitter erkenningscommissie 
Sally Devoldere - ondervoorzitter erkenningscommissie
Guy Opsomer - secretaris
Isabelle De Smeyter - penningmeester
Hilde Dewever - afgevaardigde vzw OC's
Geert Deloof - afgevaardigde vzw CC De Schakel
Erny Blauwblomme
Jeanne Impens
Koen Van Marcke
Filip Dheedene

Activiteiten

De Waregemse Cultuurraad organiseert jaarlijks:
- het Feest van de Cultuurraad (1e zaterdag van maart) met huldiging van verdienstelijke personen en jubilerende verenigingen
- de officiële 11 juli-viering op 11/7 in het Stadhuis

Voorzitter

Bert De Smet