Ontmoetingscentra

Alle stedelijke ontmoetingscentra zijn gegroepeerd in de EVA-vzw Ontmoetingscentra Waregem.  De stad geeft de opdracht aan de vzw Ontmoetingscentra Waregem om de OC's uit te baten en te beheren, waarbij gemeenschapsvorming maximaal wordt gefaciliteerd. De vzw heeft hierbij speciale aandacht voor de initiatieven van het verenigingsleven uit de buurt en wijkwerking. Vrijwilligers staan in voor de uitbating en het beheer. De gebouwen zijn eigendom van de stad.

Lees hier de statuten van de vzw Ontmoetingscentra Waregem.

vzw Ontmoetingscentra Waregem beschermt uw persoonlijke gegevens. Lees onze privacyverklaring.