Tijdelijke inname openbaar domein aanvragen (private werken)

Inname van het openbaar domein omvat de tijdelijke plaatsing van afsluitingen, stellingen, containers, materieel, materiaal, kranen, werkloodsen, verhuisliften ... Je hebt hiervoor altijd de toestemming én een signalisatievergunning van de stad nodig. In sommige gevallen moet je hiervoor ook betalen.

Je doet een aanvraag altijd minstens 3 werkdagen op voorhand voor het plaatsen van parkeerverbodsborden en containers met weinig hinder voor het verkeer. Voor alle andere aanvragen is de aanvraagtermijn 10 werkdagen.

AANVRAAG ALS PARTICULIER / AANNEMER

AANVRAAG ALS NUTSMAATSCHAPPIJ / OPENBARE WERKEN

(voor deze aanvraag gebruik je best de browsers Microsoft Edge, Firefox of Google Chrome, NIET Internet Explorer)

 

Ook straatanimatie moet je aanvragen als er daarbij openbaar domein wordt ingenomen. Hiervoor gebruik je niet de aanvraag inname openbaar domein, maar wel de activiteitenfiche. Straatanimatie bij de Pandjes en Batjes, Braderie of jaarmarkt vraag je aan bij Winkelen in Waregem. De handelaarsvereniging is organisator van deze evenementen. Let er ook op: straatanimatie op de openbare weg mag alleen maar als de straat wordt afgesloten voor het verkeer.

Kosten

1. BELASTING

  • binnen de zone "betalend parkeren": 0,50 euro/m² per dag vanaf de eerste dag
  • buiten de zone "betalend parkeren": 0,50 euro/m² vanaf de achtste dag

2. PLAATSING KRAAN

Voor een kraan op het openbaar domein betaal je vooraf een borgsom van 1250 euro. Dit bedrag krijg je na het einde van de inname van het openbaar domein terug als je het openbaar domein terug in goede staat achtergelaten hebt.