Tijdelijke inname openbaar domein aanvragen (private werken)

Onder inname van het openbaar domein wordt verstaan het plaatsen van afsluitingen, stellingen, containers, materieel, materiaal, kranen, werkloodsen, verhuisliften, enz.

Hiervoor is steeds een signalisatievergunning van de stad vereist. Het openbaar domein mag dus nooit zonder voorafgaandelijke toestemming ingenomen worden. In sommige gevallen moet er een belasting betaald worden.

Voor de aanvraag van de inname kan je terecht bij dienst verkeer: aanvraag van de toelating voor de inname van het openbaar domein en aanvraag signalisatievergunning. Je kan je aanvraag ook online indienen.

Straatanimatie

Ook straatanimatie moet aangevraagd worden als er sprake is van inname van het openbaar domein. Deze aanvraag moet altijd gericht worden naar het College van burgemeester en Schepenen. Deze aanvraag kan je indienen via een activiteitenfiche.

Er mag straatanimatie zijn op de openbare weg, maar enkel als de straat is afgesloten voor het verkeer. In het andere geval moet het verkeer (ook de voetgangers) vrije doorgang hebben!

Straatanimatie bij Pandjes en Batjes, Braderie, Jaarmarkt moet bij Waregem Winkelstad aangevraagd worden. Dit omdat zij gemachtigd zijn om deze evenementen te organiseren.

Kosten

Bij de plaatsing van een kraan op het openbaar domein, moet er vooraf 1250 euro borgsom betaald worden. Deze borgsom wordt na de beëindiging van de inname van het openbaar domein terugbetaald als het openbaar domein in goede staat verlaten is.

Bij de inname van het openbaar domein moet er achteraf een belasting betaald worden. Deze bedraagt:

  • binnen de zone "betalend parkeren": 0,50 euro/m² per dag vanaf de eerste dag
  • buiten de zone "betalend parkeren": 0,50 euro/m² vanaf de achtste dag