Huisnummer aanvragen

Nieuw huisnummer

Wanneer je een omgevingsvergunning van de stad krijgt, word je automatisch op de hoogte gebracht van het nieuwe toegekende huisnummer. Dit gebeurt in de maand die volgt op de goedkeuring van de vergunning. Je hoeft hiervoor zelf niets te doen.

Wijziging huisnummer

Een vraag om een bestaand huisnummer te wijzigen of om een nieuw huisnummer te krijgen zonder dat dit gekoppeld is aan een stedenbouwkundige vergunning (of verkavelingsvergunning), stel je via een standaard formulier.  Je krijgt hierop een antwoord binnen de 45 dagen na je aanvraag.

Elke wijziging aan huis- en busnummers wordt behandeld volgens het reglement inzake het vaststellen van huisnummers.