Omgevingsvergunning aanvragen

CORONA-UPDATE:

Onderstaande is van toepassing op:
-    alle lopende aanvragen en beroepsprocedures waarvan op datum van 24 maart 2020 nog geen definitieve beslissing is genomen.
-    aanvragen en beroepen ingediend vanaf 24 maart 2020 tot en met 24 april 2020 .

Beslissingstermijnen:
De maximale beslissingstermijnen worden verlengd. De termijnen gelden na het volledig en ontvankelijk verklaren van de aanvraag:
•    de beslissingstermijn in de vereenvoudigde procedure wordt met 30 dagen verlengd (van 60 naar 90 dagen)
•    de beslissingstermijn in de gewone procedure wordt met 60 dagen verlengd (van 105 of 120 dagen naar 165 of 180 dagen)
•    de beslissingstermijn in beroep wordt verlengd met 60 dagen

Openbare onderzoeken:
De openbare onderzoeken die lopen op 24 maart 2020 worden geschorst en verdergezet na 24 april 2020.
Bezwaren die ingediend worden tijdens de periode van schorsing worden als ontvankelijk beschouwd.
De organisatie van nieuwe openbare onderzoeken kan slechts plaatsvinden na 24 april 2020.

 

Beroepstermijn en start van de werken:
De periode waarbinnen beroep kan worden ingesteld wordt ook met 30 dagen verlengd, van 30 naar 60. Dit betekent ook dat de uitvoering van een verleende vergunning pas kan starten na 65 dagen (35 + 30).

Meer info: https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/noodmaatregelen-coronavirus

Een omgevingsvergunningsaanvraag wordt voortaan digitaal aangevraagd. Deze moet ingediend worden via de website www.omgevingsloket.be.

Enkel voor bepaalde dossiers zonder medewerking van architect kan nog een analoge aanvraag worden ingediend.
Deze dient echter wel te voldoen aan de strikte bepalingen van het normenboek voor analoge aanvragen zonder architect.

Vergunning nodig?

Zomaar ergens een huis bouwen of verbouwen, een tuinhuis plaatsen of een zwembad aanleggen is niet mogelijk. In principe heb je voor het bouwen of verbouwen altijd een omgevingsvergunning nodig. Voor bepaalde werken is echter geen vergunning vereist. De Vlaamse overheid beschikt over een lange lijst van activiteiten die vrijgesteld zijn van vergunning. Komt jouw geplande werk niet op de lijst voor, dan heb je een vergunning nodig. De volledige lijst kan je terugvinden op de website van Ruimtelijke Ordening.

Architect nodig?

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen kleine en grote werken. Bij bepaalde kleine werken (tuinhuis, carport, afsluiting, ...) voorziet de wet dat de bouwheer zelf de bouwplannen mag tekenen. Je hoeft dus geen beroep te doen op een architect om je dossier samen te stellen. Voor de grote werken, zoals het bouwen of grondig verbouwen van een woning, is de medewerking van een architect wel vereist. Op de website van Ruimtelijke Ordening kan je terecht voor een overzicht van de werken die vrijgesteld zijn van de medewerking van een architect.

Kosten
  • afleveren van vergunning zonder medewerking van architect of afleveren van een melding: 10 euro
  • afleveren van vergunning met medewerking van architect: 25 euro
  • extra kosten voor openbaar onderzoek: 5,49 euro per aangetekende zending + 2,70 euro voor bekendmakingsaffiche

Deze kosten worden na ontvangst van de aanvraag via factuur aangerekend.