Nieuws - meest recent

Met de auto rijden onder invloed kan absoluut niet. Daarom staan er in Waregem nu twee gratis alcoholtesters: in parking Het Pand en parking Zuiderpromenade.

Ter herinnering: alle lessen zijn gestart op 1 september.

INFOMAGAZINE

BEKENDMAKING BESLUIT

Nummer 2018/96

Financiën

De beslissing genomen door Gemeenteraad op datum van 05/06/18 betreffende vaststellen budgetwijziging 1 - dienstjaar 2018 + bijlagen - stad Waregem wordt ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de website, vanaf 07/06/2018.

De reglementen en verordeningen, bedoeld in art. 186 van het gemeentedecreet, treden in werking de 5e dag na de bekendmaking ervan, tenzij het anders bepaald is.

BEKENDMAKING BESLUIT

Nummer 2018/95

Financiën

De beslissing genomen door Gemeenteraad op datum van 05/06/18 betreffende vaststellen rekening 2017 + bijlagen - stad Waregem wordt ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de website, vanaf 07/06/2018

De reglementen en verordeningen, bedoeld in art. 186 van het gemeentedecreet, treden in werking de 5e dag na de bekendmaking ervan, tenzij het anders bepaald is.

Muziek- en Woordinitiatie (vanaf 6 jaar), Oude Muziek, Klavecimbel, Geluidsleer & Opnametechnieken, Musical/Muziektheater, Cabaret & Comedy, Regie, Kleinkunst, Schrijver, Animatiefilm.

 

 

 

 

 

Geprikkeld door Muziek, Woord, Dans of Beeld én goesting om je kunstzinnig te ontplooien? Dan is onze Kunstacademie zeker iets voor jou! Alle info via www.academiewaregem.be.

jun
27

Fiets je wel eens in groep? Ken je de nieuwe wetgeving rond elektrisch fietsen? Ken je de verkeersregels van fietsen in groep? Weet je de verkeersregels van fietsen in groep? Weet je hoe je je op een veilige manier kan verplaatsen in het verkeer?

Dinsdagnamiddag is er een spontane verzakking ontstaan in de Schoendalestraat. De rijweg is er net voor het kruispunt met de Posterijstraat over enkele meters niet berijdbaar. Het stadsbestuur laat de verzakking zo snel mogelijk herstellen.

Verzakking in de Schoendalestraat

Sinds dinsdag 15 mei zijn de camera's van de trajectcontrole in Waregem opgestart. In de Desselgemseweg en de Wortegemseweg controleren ze vanaf dan op snelheid. De camera's die aan het op/afrittencomplex van de E17 staan, zijn er vooral voor de veiligheid.

Trajectcontrole start vanaf 15 mei