Overlijdensakte

Hoe aanvragen?

Levering via de post of afhalen in de stadswinkel

Aan het loket

Een akte van minder dan 50 jaar oud kan aangevraagd worden door je echtgeno(o)t(e), je wettelijk samenwonende, je wettelijke vertegenwoordiger, bloedverwanten in opgaande of neerdalende lijn, je erfgenamen, hun notaris en advocaat.