Sportraad

 

De stedelijke sportraad is het adviesorgaan waarin alle verenigingen, groeperingen of organisaties die in de stad actief zijn in het sportgebeuren, vertegenwoordigd (kunnen) zijn. De sportraad bevordert het overleg tussen de verenigingen, behartigt de sportbelangen en geeft advies in verband met het stedelijk sportbeleid.

Maandelijks wordt een overleg voorzien met de leden van de raad van bestuur alsook organiseert de sportraad op jaarbasis tweemaal een algemene vergadering waarvoor alle aangesloten verenigingen een uitnodiging ontvangen. 

 

De belangrijkste taken van de sportraad:

  • Formuleren van adviezen mbt beleidsbeslissingen, bijzondere sportmanifestaties of andere sportgerelateerde items
  • Verdelen van de stedelijke subsidies naar de sportclubs
  • Opvolging + uitvoering sportbeleidsplan 2013 - 2018
  • Verkiezingen verdienstelijke sportlui
  • Organisatie sporthulde
  • Organisatie sportquiz
  • Organisatie van vormingsmomenten voor sportclubs