Stedelijke toelagen voor personen met een zorgbehoefte

Gepubliceerd op Donderdag 21 maart 2024
21 maart 2024
Toelage

Wist je dat je als inwoner van Waregem verschillende toelagen kan aanvragen?

De thuiszorgtoelage en mantelzorgtoelage is er voor zorgbehoevende personen met een beperkt inkomen die gedeeltelijk of volledig thuis verzorgd worden.  

De sociaal pedagogische toelage is er voor personen met een beperkt inkomen die thuis instaan voor de opvang en verzorging van een kind met een handicap. 

Meer informatie over de voorwaarden en de aanvraag?
      Toelage thuis- en mantelzorg | Welzijnshuis (waregem.be)